Максим Солохин (palaman) wrote,
Максим Солохин
palaman

Atako de rabia vulpo/Нападение бешеного лиса.

Сегодня нас атаковал бешеный лис. Церковный дом, где мы живем, стоит на краю леса.

Hodiaŭ nin atakis rabia vuplo. Eklezia domo, kie ni loĝas, estas ĉe rondo de arbaro.

Удар принял на себя мой любимый сторожевой пес по кличке Пес - самая умная и добрая овчарка на свете.

La sortobaton akceptis mia ŝatata hundo, kiun ni nomas simple Hundo - la plej saĝa kaj bonkora hundo en la mondo.

Драку первым заметил мой сын и позвал нас.

La batalon unua rimarkis mia fileto kaj alvokis nin.

Мы убили лиса ударом палки. Никто из людей, по счастью, не пострадал.

Ni mortbatis la vulpon per bastono. Neniu el la homoj suferis, feliĉe.

Потом я по глупости и неопытности стал гладить собаку, и слюна лиса попала на мои руки. Возможно, это опасно.

Poste

mi pro mia stulteco kaj nesperteco karesis la hundon, do la salivo de
l'vulp' trafis miajn manojn. Eblas ke tio estas danĝera.

Теперь я вместо того, чтобы стоять на вечерней службе, срочно уничтожаю зараженный труп лиса. Его надлежит сжечь

Nun mi anstataŭ vespera Diservo neniigas la infektitan kadavron de l'vulp'. Oni forbruligu ĝin.

Грустное приключение с неизвестным пока концом.

Estas la aventuro malgaja kaj la sekvoj nekonataj.